ใน CD ชุดนี้..ได้สรุปข้อสงสัยจากคำถามของผู้ใช้งาน โดยได้อธิบายสอดแทรก ในแต่ละหัวข้อที่ได้สาธิต...
เพียงแต่ดูละทำตาม...เข้าใจได้ทันที... สามารถคลิ๊กดูที่ ตัวอย่างสาธิต ได้ครับ...

เมื่อผู้ใช้มีข้อมูลปริมาณมากๆ     ( เข้มข้นกันสักนิด...)
      
ผู้ใช้ที่มีข้อมูลมากๆ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน หรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
และต้องการใช้ความสามารถของโปรแกรม เพื่อลงข้อมูลซึ่งจะทำให้การทำงานนั้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
แต่ทั้งนี้สื่งที่จะต้อง จัดเตรียม และ ลงมือปฎิบัติมีดังนี้...ครับ

ส่วนที่ 1 ( แนะนำอุปกรณ์ และกำหนดค่าของอุปกรณ์)
  1. อุปกรณ์ที่จะใช้ทำระบบ NetWork ( Switch + สาย LAN เข้าหัว RJ 45 ทั้ง 2 ข้าง)
  2. ขั้นตอนตรวจสอบอุปกรณ์การด์แลน ภายในเครื่อง ดูสถานะของการด์แลน
  3. กำหนดหมายเลข IP ADDRESS , WORKGROUP , Subnet mask สำหรับการด์ LAN
  4. ตรวจสอบการเชื่อมต่อด้วยคำสั่ง ping

ส่วนที่ 2 ( แนะนำโปรแกรม Server/Client )
  5. โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Server ( ติดต่อกลับผู้พัฒนาโปรแกรม สอบถามรายละเอียด..)
  6. แนะนำเชื่อมต่อโปรแกรม เข้าหาด้วยกัน
  7. วิธีใช้งานโปรแกรมที่ทำหน้าเป็น Server
  8. วิธีใช้งานโปรแกรม เพื่อลงข้อมูล

1. แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ ( หาซื้อได้ทั่วไป )

รูปที่ 1 :
เป็น Switch 10/100 จำนวน 5 port (ต่อเชื่อมเครื่องคอมได้ 5 ตามจำนวนช่อง) ซึ่งราคาโดยทั่วไปราคา 500-600 บาท
                นับว่าปัจจุบันนี้ไม่แพงเลย ซึ่งมี 5 ช่อง สำหรับเสียบสาย lan แต่ใช้เพียง 2 ช่องก็ได้คือ ถ้าใช้ 2 เครื่อง
                แต่ถ้าหากใช้เครื่องคอมมากกว่า 5 เครื่อง ก็อาจจะต้องดูช่องเสียบ ตามจำนวนเครื่องคอม ที่ต้องการ 10 , 16 , 20 ฯลฯ
รูปที่ 2 : สาย lan หร้อมเข้าหัวทั้ง 2 ข้าง ความยาวขึ้นอยู่กับระยะห่างของเครื่องกับ Switch โดยทั่วไปก็จำหน่ายอยู่เมตรละ 20 บาท

แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ : ร้านคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป (ร้านซ่อม , ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

สาธิตที่ 1 โดยใช้ Switch + สาย lan ต่อเข้ากับเครื่องคอม >>[ ตัวอย่างสาธิต]    คลิ๊กที่นี่..   [ เข้าดู 3191 ครั้ง ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. ตรวจเช็คอุปกรณ์การด์ LAN

การ์ด LAN เป็นอุปกรณ์หนึ่ง ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ เหมือนเส้นทางรับ - ส่ง ข้อมูลระหว่างเครื่องคอม
โดยใช้สาย LAN เป็นสะพานสำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งข้อมูล  ปัจจุบันการด์ LAN ส่วนใหญ่ก็จะถูกติดตั้งไว้แล้ว (ON BOARD) 
ก็เพียงแต่ดูว่ามีช่องเสียบสาย LAN หรือไม่ ( ช่องสำหรับเสียบจะอยู่ที่หลังเครื่องคอม ) ถ้าพร้อมแล้ว..ก็มาดูวิธีตรวจสอบการ์ด LAN กัน

สาธิตที่ 2 ตรวจเช็คชื่อการด์ LAN ในWindows XP ( เช็คให้ครบทุกเครื่อง )
สาธิตที่ 3 เช็คสถานะของการ์ด LAN ว่า เปิด หรือปิด ( Disable/Enable ) ( เช็คให้ครบทุกเครื่อง)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3. มาทำระบบ LAN กันครับ

ดูจาก รูปที่ 1 เครื่องหมายเลข 1 จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลทั้งหมด / รวมทั้งยังสามารถพิมพ์ข้อมูลได้  สำหรับเครื่องหมายเลข 2
พิมพ์ข้อมูลได้อย่างเดียวก็เท่ากับว่า สามารถพิมพ์ข้อมูลได้พร้อมกัน 2 เครื่อง อีกทั้งเครื่องหมายเลข 1 ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้เพื่อ
ประมวลผลอีกด้วย... เพราะฉะนั้นเราก็จะต่อเครื่อง printer (เครื่องพิมพ์)  ไว้ที่เครื่องหมายเลข 1 เท่านั้น ...

ส่วน รูปที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อโดยเสียบสาย LAN เข้ากับ Switch และ เครื่องคอมแต่ละเครื่อง พร้อมทั้งเปิดเครื่องคอม และ Switch
ต่อไปมาตั้งชื่อเครื่อง ,  WORKGROUP และกำหนดหมายเลข IP ADDRESS , Subnet mask กันเลย...

สาธิตที่ 4 ตั้งชื่อเครื่องคอมแต่ละเครื่อง , ตั้งชื่อ WORKGROUP (ชื่อเครื่องต้องไม่เหมือนกัน แต่ WORKGROUP ต้องเหมือนกัน)
                 ( ให้ทำทุกเครื่อง และ Restart Windws )   >> คลิ๊กที่นี่ [ ตัวอย่างสาธิต ]
สาธิตที่ 5 หลังการนั้นกำหนดหมายเลย IP ADDRESS,Subnet mask ( ดูรูปที่ 1 ประกอบ)
                 ( ให้ทำทุกเครื่อง และ Restart Windws )  
สาธิตที่ 6 ตรวจสอบการเชื่อมด้วยคำสั่ง ping เชื่อมต่อไปเครื่องอื่นได้ หรือไม่

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   จบในส่วนที่ 1 แล้วครับ   ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

แนะนำเชื่อมต่อโปรแกรม( Server/Client ) เข้าหาด้วยกัน   (แบบเบื้องต้นๆ.. ง่ายมากๆ... ) 

             1. ตรวจสอบดู Switch hub เปิดอยู่หรือไม่
             2. เสียบสาย LAN ต้องให้แน่นพอทั้ง 2 ฝั่ง ( Switch hub และเครื่องคอมแต่ละเครื่อง)
             3. ดูสถานะการทำงานของการ์ด LAN ว่าเปิด หรือปิด ( Disable / Enable )
             4. ใช้คำสั่ง ping ตรวจสอบระหว่างเครื่อง
             5. กำหนดเครื่องใดเครื่อง 1 เป็นเครื่องหลัก ดูรูปที่ 2 (ในที่นี้กำหนดเครื่องหมายเลข 192.168.0.1 เป็นเครื่องหลัก)
             6. วิธีแก้ไขปัญหาถ้าหากไม่สามารถเชื่อมต่อได้

สาธิตที่ 1 ตรวจสอบความพร้อม  >> คลิ๊กที่นี่ [ ตัวอย่างสาธิต ]
สาธิตที่ 2 มาเชื่อมต่อโปรแกรมเข้าด้วยกัน  วิธีเชื่อมต่อเครื่องที่ 2 , 3 ..ตามลำดับ
สาธิตที่ 3 มาปิดโปรแกรมกันเถอะ... 

วิธีใช้งานโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Server ( แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ว่ามีอะไรบ้าง)

สาธิตที่ 4 . เปิดโปรแกรม Server  ไว้ที่เครื่องหลัก เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น( ขอเรียกว่า โปรแกรมแม่ ก็แล้วกัน..) 
สาธิตที่ 5 . หน้าต่างของโปรแกรม Server มีอะไรน่าสนใจ และเมนูสำหรับลงทะเบียนอยู่ตรงไหน 
สาธิตที่ 6 . กำหนดค่าต่างๆ ที่โปรแกรม Server ต้องการ และควรต่อ printer ( เครื่องพิมพ์ ) ไว้ที่เครื่องหลัก  
                    แนะนำเมนูที่ใช้งานบ่อยๆ

สาธิตที่ 7 .             - ตั้งค่าอัตราการจ่าย 
สาธิตที่ 8 .             - ตัดยอดเกินอั้น      
สาธิตที่ 9 .             - พิมพ์รายงานยอดส่งออก                
สาธิตที่ 10 .           - เช็คกำไร/ขาดทุน                         
สาธิตที่ 11 .           - ตรวจเลขที่ถูก                              
สาธิตที่ 12 . ก่อนตัดยอดเกินอั้น ต้องทำอย่างไร ( ตรงนี้สำคัญ )               
สาธิตที่ 13 . เริ่มต้นทำข้อมูลใหม่ ต้องมาดูกัน...                                  
สาธิตที่ 14 . ด้านความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเรื่องสำคัญ                     

วิธีใช้งานโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Client สำหรับพิมพ์ข้อมูล   ( แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ )   

สาธิตที่ 15 . เปิด-ปิด โปรแกรม ( โปรแกรมลูก เด็ก เล็กแดง.. ) เปิดทุกเครื่องที่ใช้งาน
สาธิตที่ 16 . ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อโปรแกรม Server แล้วหรือยัง และเมนูสำหรับลงทะเบียน
สาธิตที่ 17 . ใส่ข้อมูลตัวเลข ( ตอนที่ 1 ) เลขวิ่ง , 2 ตัวบน/ล่าง
สาธิตที่ 18 . ใส่ข้อมูลตัวเลข ( ตอนที่ 2 ) 3 ตัวโต๊ด/เต็ง , เลข 19 ประตู , 3/6 ประตู   >> คลิ๊กที่นี่ [ ดูตัวอย่างสาธิต]
สาธิตที่ 19 . Update ข้อมูลเพียงกด F5 ใช้ตอนไหน..
สาธิตที่ 20 . พิมพ์ข้อมูลผิดจะลบออก อย่างไร.. อันนี้ต้องดู...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: จบในส่วนที่ 2 แล้วครับ  [   ดูแล้ว  40950 ท่าน  (เริ่มนับ 3 มิ.ย 51)   ] ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

งานสอนทั้งหมด...จัดอยู่ในรูปแบบ CD ให้แล้วครับ..